Foreningen » AIF bestyrelse » AIF møder
AIF møder og dagsorden for 2017
 
 

Bestyrelsesmøder

FU Møder

6. april kl. 19.00

3. april kl. 19.00

8. juni kl. 19.00

1. juni kl. 19.00

24. august kl. 19.00

21. august kl. 19.00

5. oktober kl. 19.00

2. oktober kl. 19.00

7. december kl. 18.00 (Julefrokost)

4. december kl. 19.00

Hvis der er behov for et koordinerings møde inden byfesten, så indkalder vi til dette via mail​
 
 

AIF bestyrelsesmøde (fast dagsorden)


Dagsorden:

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde.
 

2.    Nyt fra forretningsudvalget.

3.    Foreningsudvikling

4.    Regnskabsopfølgning:
a) Oplysninger om kassebeholdningen.
b) Oplysninger om evt. indkøb.
c) Oplysninger om evt. restancer.
d) Eventuelt.

 

5.    Nyt fra udvalgene (bordet rundt):
a) Fodbold.
b) Håndbold.
c) Badminton.
d) Gymnastik
e) Svømning.
 f) Motion.
g) Event
h) Sponsor

 

6.    Eventuelt.
 

Dato for næste møde.
Alhedens Idrætsforening | Trehusevej 7 - Frederiks | 7470 Karup J