Fodbold

Stor succes med fælles sommerturnering i AIF/KKIK

AIF/KKIK har gennem flere år haft et tæt samarbejde indenfor børne- og ungdomsfodbold. En arbejdsgruppe i de to foreninger, har i løbet af det sidste års tid arbejdet på, at de fælles hold kunne deltage i et sommerstævne. Valget faldt på Brande-cup, hvor AIF/KKIK havde hold med fra U9 og op til U15 piger. I alt 7 drenge/pigehold havde tilmeldt sig denne første store fælles tur. Stævnet forløb fra torsdag den 30. juni til søndag den 3. juli.

Tidligere på året fik AIF/KKIK en bevilling fra DBU´s Børne- og ungdomsfond på kr. 10.000 til et fælles stævne. Dette tilskud var medvirkende til at børnenes deltagerbetaling blev nedsat til et niveau, så de fleste havde mulighed for at deltage. Herudover fik foreningerne også tilskud fra Børnenes Ven Minna Due Jensens Fond.

Stævnet i Brande var med deltagelse af hold fra Tyskland, Norge og Danmark. Der blev spillet mange spændende kampe. Et af de sjove indslag ved stævnet var straffesparkskonkurrencen, hvor de forskellige hold i rækkerne skulle dyste. Særligt i de små rækker var det en stor succes med nerver, tænding, skuffelse og jubel.

Det resultatmæssige var ikke det vigtigste for AIF/KKIK. I stedet var fokus rettet mod det sociale sammenhold. Holdene klarede sig dog rigtig godt og flere pokaler kom med hjem til klubberne.

Spillerne og lederne var indkvarteret på de lokale skoler, samt i en børnehave. Flere forældre og søskende havde benyttet sig af den campingplads, der var indrettet til stævnet umiddelbart ved siden af banerne. Her havde AIF/KKIK også placeret sit samlingspunkt i et telt, hvor der kunne hviles og hygges mellem kampene.

Fodboldformand i AIF - Anders Bertel udtaler:

”Det var en fornøjelse at være til Brande-cup. Ikke mindst var det glædeligt at se, hvordan de forskellige hold – uanset alder - hele tiden bakkede op om de klubkammerater der spillede kampe, når man ikke lige selv var på. Det var også skønt at være vidende til det fællesskab, der hører sig til ved et stævne med hygge, leg, grin, og en masse spændende kampe. Helt sikkert nogle oplevelser, som børnene vi vil kunne mindes og glæde sig over i fremtiden”.

Fodboldformand i KKIK Brian Dohn tilføjer:

”Nu vil vi evaluere på dette års stævne. Men det har været dejligt at se så mange spillere, trænere, ledere, forældre og søskende fra KKIK og AIF, der bakkede op om det nye initiativ. På den måde har vi skabt en ny tradition, som gør, at vi styrker fodbolden endnu mere i vores lokalområde”.
 
Ansvarlig for sommercup 2016 fra KKIK og AIF´s fodboldafdelinger:

Tovholder - Næstformand i AIF: Poul Erik Clausen - 21244065
 
Formand KKIK fodbold – Brian Dohn – 40801786
 
Formand AIF fodbold – Anders Bertel - 41719525
 


 

se flere billeder fra Brande Cup her...


 
Træningstider efterår 2016 (16.9 Kb)
Træningstider kunstgræs (74.1 Kb)


 
Tirsdag den 15. marts 2016

Fælles pressemeddelelse fra KKIK og AIF fodbold
 

KKIK og AIF sammen om fastholde lokalområdets børn og unge i fodbold.
KKIK og AIF sætter fokus på sundhed og trivsel blandt de lokale unge og ønsker at fastholde dem i fodbold.
Det skal Brande-Cup 2016 med støtte på kr. 10.000 fra DBU´s Ungdomsfond hjælpe med.
 
I alt har 34 klubber i landet modtaget hver 10.000 kr. fra DBU´s Ungdomsfond til en aktivitet, som skal fastholde børne- og ungdomsspillere. AIF/KKIK er udvalgt ud af et skarpt ansøgerfelt på 112 klubber.
De første forberedelser til sommerens fælles fodboldcamp er i fuld gang. De to børne- og ungdomsafdelinger i KKIK og AIF står bag dette initiativ omkring at skabe en ny tradition for alle børne- og ungdom spillere - drenge og piger i lokalområdet.
Klubberne har lagt sig fast på, at turen skal gå til Brande Cup, der finder sted fra torsdag den 30. juni til søndag den 3. juli 2016.
Med tildelingen fra DBU´s Ungdomsfond vil klubberne kunne holde spillernes egenbetaling på et niveau, hvor alle spillere vil få mulighed for at deltage.
 
Fodboldformand i AIF - Anders Bertel udtaler:
”Vi skal ikke bare spille en masse fodbold, men også sove i telt, hygge, lege, grine, og alt muligt andet, der hører med til det at være på tur sammen. Oplevelser vi vil kunne mindes og glædes over resten af livet. ”
Fodboldformand i KKIK Brian Dohn tilføjer:
”Vi håber, at vi vil være rigtig mange spillere, trænere og ledere fra KKIK og AIF, der bakker op om det nye initiativ - og på den måde være med til at skabe en ny tradition, som gør, at vi fremover vil komme til at stå endnu stærkere end vi gør i dag. ”
 

Ansvarlig for sommercup 2016 fra KKIK og AIF´s fodboldafdelinger:

Næstformand i AIF: Poul Erik Clausen - 21244065
 
Formand KKIK fodbold – Brian Dohn – 40801786
 
Formand AIF fodbold – Anders Bertel - 41719525

 

  

Alhedens Idrætsforening | Trehusevej 7 - Frederiks | 7470 Karup J