Svømning » Holdbeskrivelse

Holdbeskrivelser AIF Svømning

Alle aldersangivelser er vejledende. Svømmeudvalget forbeholder sig ret til at flytte svømmere der ikke lever op til anførte minimumskrav.

Vi arbejder ikke længere med lav og dyb ende, idet vores svømmere skal lære at bruge hele bassinnet og de fleste af børnene kan alligevel hverken bunde i den lave eller den dybe ende. Der tages hensyn til den enkelte, således at man vil opleve en gradvis progression i svømmerens evner og selvtillid i vandet.
 


Lille bassin

Far mor barn (0-3 årig)

Der er ikke nogen forudgående krav til dette hold.
Målet med undervisningen er at babyen/barnet skal lære at føle sig tryg i og under vandet.

Undervisningen foregår via forskellige lege og sanglege med far og/eller mor. (Der opkræves ekstra betaling ved mere end en forælder i vandet).

Sælungerne: (plask/leg) (3-5 årig) 

Målet med undervisningen er at gøre barnet glad og tryg ved selv at kunne bevæge sig rundt i vandet. Vi benytter forskellige lege, sanglege og øvelser. Der introduceres også til spring fra kant og dykning.

Vi arbejder med, at kunne opfylde nedenstående punkter. Når dette mål er nået, er svømmeren klar til næste hold:

  1. Puste bobler med munden i 3-4 sekunder
  2. Sprøjte vand med munden
  3. Hoppe i vandet fra kanten, hugsiddende
  4. Springe i vandet fra kanten, stående
  5. Dykke under pølse og kravle over en kæmpeplade
  6. Raketafsæt fra kanten på ryggen
  7. Flyde på ryggen med hjælpemidler
  8. Hoppe i vandet, flyde på ryggen og svømme 5m rygben ind til kanten

Pingvinerne: (begyndere) (5-8 årig) 

Hvis du kan opfylde målene fra Sælungerne er det her holdet for dig.

Målet med undervisningen er, at børnene begynder at lære at svømme i det lille bassin, hvor der stadig er stor tryghed ved bassinets dybde. Der introduceres til at svømme crawl og rygcrawl.

Her benytter vi forskellige øvelser og lege. Der arbejdes videre med spring fra kant, dykning, flyde og svømmeøvelser.
Vi arbejder med, at kunne opfylde nedenstående punkter. Når dette mål er nået, er svømmeren klar til næste hold:
1.  Baglæns spring fra kant
2.  Raketafsæt på maven med glid gennem hullahopring
3.  Flyde i fosterstilling
4.  Slå en koldbøtte i vandet
5.  Svømme 15m sideben med ansigtet under vand og vejrtrækning til siden
6.  Svømme 15m rygcrawl med rolig hovedstilling

 

 

Stort bassin
 

Sælhundene: (begyndere)

Hvis du kan opfylde målene fra Pingvinerne er det her holdet for dig.

Målet med undervisningen er, at børnene arbejder videre med at svømme crawl og rygcrawl. Svømmestilarterne skal bruges igennem leg og øvelser i og under vandet. Der introduceres til butterfly og til hovedspring fra kant/skammel.

Vi arbejder med, at kunne opfylde nedenstående punkter. Når dette mål er nået, er svømmeren klar til næste hold:
 
1. Hovedspring stående fra kanten med glid gennem hullahopring
2. Dykke ned og hente dykkerring op fra bunden (i den lave ende)
3. 1 forlæns og 1 baglæns koldbøtte i træk
4. 25m rygcrawlben
5. 25m crawl med rolig vejrtrækning
6. 15m butterflyben

 

Hvalros:

Hvis du kan opfylde målene fra Sælhundende er det her holdet for dig.

Der arbejdes videre med at svømme crawl, ryg crawl og butterfly. Der introduceres til brystsvømning
Der trænes i at undvære hjælpemidler som bælte og vinger.

Vi arbejder med, at kunne opfylde nedenstående punkter. Når dette mål er nået, er svømmeren klar til næste hold:

1. Lave hovedspring fra den høje kant
2. Ligge på bunden (i den lave ende)
3. Flyde på siden med armene som en pil over hovedet
4. 25m flyben
5. 15m brystben
Ovenstående skal udføres uden brug af bælte og/eller vinger

Delfiner: ( let øvede)

Hvis du kan opfylde målene fra Hvalros er det her holdet for dig.

Der arbejdes videre med de 4 stilarter og dykning. Der introduceres til spring fra skammel og vipper.

Vi arbejder med, at kunne opfylde nedenstående punkter. Når dette mål er nået, er svømmeren klar til næste hold:

1. Lave hovedspring fra startskammel
2. Dykke en bane på tværs af bassinet
3. Træde vande i 30 sekunder
4. Svømme 100m crawl uden pauser
5. Svømme 100m rygcrawl uden pauser
6. 25m brystben

Hajer: (øvede)

Hvis du kan opfylde målene fra Delfiner er det her holdet for dig.

Crawl og rygcrawl finpudses. Der arbejdes videre med butterfly og brystsvømning, der indøves startspring og vendinger.

Vi arbejder med, at kunne opfylde nedenstående punkter. Når dette mål er nået, er svømmeren klar til næste hold:

1. Lave startspring
2. Dykke ned og hente dykkerring op fra bunden (i den dybe ende)
3. Træde vande i 60 sekunder
4. Svømme 200m crawl uden pauser
5.  Udføre vendinger til Crawl, rygcrawl og brystsvømning
6. Springe på hovedet fra 1m vippe
Der arbejdes med henblik på at komme på konkurrenceholdet.

 

Langbane:

Hvis du kan opfylde målene fra Hajer og har mod på mere svømning, er det her holdet for dig.

Her arbejdes med at forbedre de forskellige svømmediscipliner med henblik på konkurrence. Der arbejdes med stil, hastighed og udholdenhed.
 

Aquafitness:

Sjov motion i vandet, samt kredsløbstræning i vand.

Voksen motion:

Her er der mulighed for at svømme i sit eget tempo. Der vil ikke være træner tilknyttet, men der vil være mulighed for udlevering af træningsprogram til egen træning.

Familiesvømning:

Formålet er at give forældre og børn mulighed for sammen at gøre brug af vandet og dets mangeartede mugligheder for at blive undervist i spring, svømning, og dykning.

Aqua Fun & Run:

Aqua fun & run foregår for det meste i det dybe vand men bare rolig man får en special bælte på så man er tryg i vandet - det overbelaster ikke leddene - det er en sjov sport som kan dyrkes af alle.

Alhedens Idrætsforening | Trehusevej 7 - Frederiks | 7470 Karup J