Foreningen » Om AIF » Kunstgræsbane

Her kan du læse mere om indsamling til

fordel for en kunstgræsbane i Frederiks


Hent ovenståenden her (0.9 Mb)
Læs mere "privatbrochuren" (10.0 Mb)
Læs mere "erhvervsbrochuren" (9.9 Mb)

Flot tilskud til Kunstgræsbanen I Frederiks fra Andelskassen

Af: Formand for fodboldudvalget, Anders Bertel

I forbindelse med fremlæggelse af planerne omkring den kommende kunstgræsbane i Frederiks, var Andelskassen, Viborg straks med på at støtte projektet. Støtten på kr. 10.000 blev videregivet til Jonas Jensen, fra AIF af kunderådgiver Hans Jørgen Nørgaard og filialdirektør Ann Merete Kongensgaard fra Andelskassen i Viborg.

Jonas Jensen, Formand for sponsorafdelingen i AIF, har lavet et stort benarbejde i forhold til at indsamle midler til det fremtidige kunstgræsprojekt. Det skrider også nogenlunde fremad med indsamlingen, dog er der desværre ikke kommet ret mange midler ind fra private. Her har man ellers mulighed for at støtte projektet og opnå en et automatisk skattefradrag på 33,3 % af det indbetalte beløb. Måden man indbetaler på er via AIF´s hjemmeside www.frederiks-aif.dk, hvor der er et link til DGI´s gavefond.

Fodboldafdelingen vil i de kommende uger sætte yderligere fokus på indsamlingen. Der vil endvidere blive opsat 2 stk. ”Indsamlings-barometer” op i Frederiks – hhv.  ved Alhedehallerne og  ved SPAR. Så man kan holde øje med, hvorledes indsamlingen konstant udvikler sig. Her kommer der også QR koder på så man kan scanne sig direkte ind på indsamlingen fra sin mobiltelefon.

Mange af de lokale sponsorer har allerede ydet økonomisk støtte til projektet, så det skrider fremad, nu skal vi bare også lige have de private med fra området, så projektet kan realiseres til foråret 2015. Alle beløb tæller – store, som små.

Flere landmænd og lokale entreprenører har tilkendegivet deres støtte til noget af det anlægsarbejde, der ligger forud for anlæggelsen af banen. Der skal bl.a. fjernes ca. 5.000 m2 jord fra området, da der skal ligges stabilgrus, dræn og gummigranulat ned under banen inden kunstgræstæppet ligges på. AIF skal selv indsamle kr. 750.000 til projektet og vi forventer selv at kunne udføre ”eget arbejde” for ca. Kr. 250.000 ved jordarbejde etc. Det resterende beløb finanseres af Viborg Kommune, som har besluttet at anlægge 4 nye kunstgræsbaner, fordelt over hele kommunen. Her skal banen i Frederiks dække den sydlige del.

AIF har selv kr. 100.000 til projektet, så den nuværende status på indsamlingen er at vi mangler ca. Kr. 355.000, da vi forventer at kunne leverer eget arbejde til en kvart million.

 
Kunstgræs barometer

Af: Anders Bertel, Formand for fodboldudvalget i Frederiks AIF

Frederiks AIF har, I samarbejde med SPAR købmand Kennet Siig, opsat 2 stk. Indsamlings-barometre. Så kan alle følge med i indsamling til kunstgræsbanen i Frederiks.

Der er opstillet et barometer ved SPAR i Frederiks og et ved Frederiks Stadion eller Alhede-hallerne.

Jonas Jensen, Formand for Sponsorudvalget i AIF udtaler: ” Vi er meget godt tilfredse med indsamlingen fra vores erhvers-samarbejdspartnere, men det går desværre ikke så hurtigt, med indsamlingen fra de private bidragsydere - AIF vil derfor i den kommende tid, sætte endnu mere fokus på indsamlingen til projektet - alle beløb tæller også selvom der står fra kr 500,- i salgsprospektet, så er alle beløb mere end velkomme” understreger Jonas Jensen.

Det er planen, at kunstgræsprojektet skal startes op i begyndelsen af 2015.

Idrætsforeningen har allerede flere intiativer på plads, som gerne skulle bidrage noget mere til indsamlingen, herunder et par arrangementer bl.a. i forbindelse med Open by Night i Frederiks til august. Fodboldudvalget afventer ligeledes det samlede økonomiske resultat fra DGI Landsmeterskab 2014, som blev afviklet i Frederiks i forbindelse med Alhedemarkedet.

Frederiks AIF skal i alt indsamle kr. 750.000, hvor af en del af beløbet kan finanseres ved hjælp af eget arbejde bl.a. Jord- og entreprenør arbejde.  AIF er på nuværende tidspunkt ca. halvvejs i mål.

Private bidragsydere har mulighed for, at opnå et skattefradrag på en 1/3-del af indbetalingen ved hjælp af DGI´s gave fond på AIF´s hjemmeside: www.frederiks-aif.dk eller via AIF Frederiks facebook side.
Alhedens Idrætsforening | Trehusevej 7 - Frederiks | 7470 Karup J